Tài khoản:
@quochoi.vn
Mật khẩu:
 
 
 
Chịu trách nhiệm quản lý: Trung tâm Tin học
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ KT: 080 43796 - 080 41455   
Email: hotrokythuat@quochoi.vn